test-landing

Ưu đãi áp dụng từ {FROM_DATE} đến {TO_DATE}

{COUNTDOWN}

    • ★ Áp dụng cho khách hàng lẻ khi ĐĂNG KÝ MỚI combo Rapid SSL + Host | Dedicated Email | VPS/ Server, cụ thể các gói dưới đây:
  • + Hosting: áp dụng cho các gói từ 200k/tháng trở lên
  • + Dedicated Email: áp dụng cho Email Server Riêng + Super Email
  • + VPS/Server: áp dụng từ gói CLOUD VPS A (472k/tháng) trở lên
  • ★ Mã giảm giá: PAKMSSL
  • ★ Thời gian đăng ký dịch vụ tối thiểu 01 năm
  • ★ Ưu đãi chỉ áp dụng giảm giá năm đầu tiên & không có giá trị quy đổi thành tiền mặt
  • ★ Được áp dụng đồng thời với các CTKM khác mà Host | Dedicated Email | VPS/ Server hiện có

HỆ SINH THÁI GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỪ P.A VIỆT NAM

Hosting

Dedicated Email

VPS/ Server

 
TOP