Last News

Video clip

Bổ sung thêm mã lỗi 110 khi kiểm tra tên miền qua API.

Kính gửi: Quý đối tác.

Để hỗ trợ tốt hơn cho Quý đối tác về việc kiểm tra trạng thái tên miền, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 P.A Việt Nam sẽ bổ sung thêm 1 mã lỗi là

110: Hệ thống chưa kiểm tra được trạng thái tên miền, xin vui lòng thử lại.

Quý đối tác có thể điều chỉnh lại trên hệ thống của mình, khi kiểm tra tên miền và nhận về mã lỗi 110 thì có nghĩa là Hệ thống chưa kiểm tra được chính xác trạng thái của tên miền(có thể là do việc kết nối không thành công, server nhận không trả về kết quả chính xác ... ). Vì vậy khi gặp mã lỗi trên Quý đối tác có thể cho kiểm tra lại trạng thái của tên miền để nhận lại kết quả chính xác.

Trân trọng.

P.A Việt Nam.

TOP